DVD ooggetuigen 2e wereldoorlog

educatieve DVD ooggetuigen 2e wereldoorlogOmdat er in de toekomst geen directe ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer zullen zijn, zocht het ministerie van VWS naar een goede overdracht van kennis en opinievorming over dit belangrijke hoofdstuk uit onze geschiedenis.

Xapp produceerde in opdracht van schoolbegeleidingsdienst GPC een educatieve DVD (15 films, ondersteunende muziek en voice-overs) met als doelgroep Pabodocenten en –studenten en docenten van de hoogste groepen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Dit project was een uitwerking van de notitie “Raak de juiste snaar…” Een beleids-nota van het ministerie van VWS voor de periode 2006-2010. De verantwoordelijkheid voor de overdracht van kennis en voor opinievorming over de Tweede Wereldoorlog ligt primair bij OCW en de onderwijssector. Allereerst wilde VWS daarom via de lerarenopleidingen het bereik onder docenten vergroten en meer toegesneden materiaal, modellen en formats voor opleidingen ontwikkelen. Er was een ontwikkel-pilot ingericht waaraan de volgende Pabo’s deelnemen:
• Hogeschool Leiden/vestiging Pabo Thomas More Rotterdam
• Hogeschool Domstad Utrecht
• Driestar Educatief Gouda
• Gereformeerde Hogeschool Zwolle