Opening nationale onderwijsweek

Een evenement dat volledig door Xapp georganiseerd werd. Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs opende de week waarbij drie VO scholen in drie steden door (onderwijs) VIP’s werden bezocht. Xapp verzorgde de productie van filmmateriaal, animatie, voorstellingen, catering, teksten, DVD’s, ontwerp en productie van pr-, decor- en bannermateriaal, vervoer gasten, gastvrouwen, planning en logistiek.