Privacybeleid

Pricacyverklaring Xapp

Xapp, gevestigd aan Ruitenborghstraat 71, 7721 BC Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Xapp
Ruitenborghstraat 71
7721 BC
Dalfsen
0529430249
xapp.nl

Björn Zillen is de Functionaris Gegevensbescherming van Xapp. Hij is te bereiken via info@xapp.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Xapp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Elke diens van Xapp heeft een eigen verklaring. Zie de betreffende websites.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij op Xapp.nl verwerken:
– persoonsgegevens die u actief verstrekt, online in correspondentie en/of telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website via Google analytics en Wordfence-security
– Internetbrowser en apparaat type via Google analytics
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Xapp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden online in te schrijven of aan te melden
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het afhandelen van uw betaling of vergoeding
– Verzenden van onze nieuwsbrief met informatie over producten en diensten
– Xapp analyseert uw gedrag op de website via google analytics om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. m.b.t. google Analytics: een bewerkersovereenkomst is gesloten, er is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wordfence beschermt onze website met een firewall, hiervoor word uw ip-adres gebruikt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Xapp neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Xapp) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Xapp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Xapp verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Xapp gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Xapp gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden voor zoekmachineoptimalisatie.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Xapp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@xapp.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Xapp wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Xapp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van al onze activiteiten maken gebruik van moderne, betrouwbare internetstandaarden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@xapp.nl